Графички приказ основних показатеља о становништву

Попис 2011

F j, Y by · Leave a Comment
Filed under: ТабелаН 

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији спроведен је у октобру 2011. године.

Резултати Пописа 2011. објављени су у 30 књига и 16 специјалних публикација.

Основни подаци Пописа 2011.
&nbps; Укупно %
Број становника 7 186 862 100
Градска насеља 4 271 872 59,44
Остала насеља 2 914 990 40,56
Пол 7 186 862 100
Мушко 3 499 176 48,69
Женско 3 687 686 51,31
Старост 7 186 862 100
0-14 1 025 278 14,27
15-64 4 911 268 68,34
65 и више 1 250 316 17,40
Просечна старост (год) 42,2
Број домаћинстава 2 487 886 100
Са 1 чланом 555 467 22,33
Са 2 и 3 члана 1 114 733 44,81
Са 4 или више чланова 817 686 32,87
Просечан број чланова 2,9
Број породица 2 125 772 100
Брачни пар без деце 600 724 28,26
Ванбрачни пар без деце 48 943 2,30
Брачни пар са децом 1 040 177 48,93
Ванбрачни пар са децом 67 971 3,20
Мајка са децом 291 522 13,71
Отац са децом 76 435 3,60
Број станова 3 231 931 100
Настањени 2 423 208 74,98
Ненастањени 589 715 18,25
Који се користе повремено 201 519 6,24
За обављање делатности 17 489 0,54

Демографски профил старог становништва Србије

F j, Y by · Leave a Comment
Filed under: Uncategorized 

24.09.2015.

Сврха ове студије јесте да се анализом демографских и социоекономских карактеристика најстаријег дела популације Републике Србије допринесе бољем сагледавању њиховог друштвеног положаја и степена социјалне интегрисаности.

Аутори: проф. др Мирјана Девеџић, мср Јелена Стојилковић Гњатовић

Публикација је представљена на скупу „О демографским изазовима Србије“, 24. септембра 2015, у Палати Србије, у Београду

Демографски профил старог становништва Србије

Презентација

Саопштење за јавност

Етноконфесионални и језички мозаик Србије

F j, Y by · Leave a Comment
Filed under: Uncategorized 

15.01.2015.

Путем демографског, социорелигијског, социолингвистичког и правно-нормативног приступа, анализирани су подаци из Пописа становништва, домаћинстава и станова, спроведеног у Републици Србији 2011. године, а односе се на Србе и 30 националних мањина.

Аутори: др Владимир Ђурић, проф. др Дарко Танасковић, проф. др Драган Вукмировић, Петар Лађевић

Публикација је представљена у Клубу посланика у Београду, 15. јануара 2015. године

Етноконфесионални и језички мозаик Србије

Презентација

Саопштење за јавност

Бескућници

F j, Y by · Leave a Comment
Filed under: Uncategorized 

10.10.2014.
Ова студија анализом демографских, социоекономских, етничких, миграторних и других карактеристика примарних и секундарних бескућника, доприноси како бољем сагледавању услова живота ове друштвене групе, тако и указивању на њихов друштвени положај.
Аутор: проф. др Мирјана Бобић
Публикација је представљена у Медија центру у Београду, 10. новембра 2014.

Бескућници

Презентација

Саопштење за јавност

Села у Србији

F j, Y by · Leave a Comment
Filed under: Uncategorized 

18.11.2015.

Основна поглавља баве се променама демографске, аграрне и социјалне структуре и културе села у Србији.

Аутор: проф. др Милован М. Митровић

Публикација је представљена на промоцији у РЗС, 18. новембра 2015. године

Села у Србији

Следећа страна »