Графички приказ основних показатеља о становништву

Анализа утицаја штете од елементарних непогода на резултате Пописа

F j, Y by · Leave a Comment
Filed under: Uncategorized 

24.09.2015.

Циљ овог истраживања био је да се, на основу података о обиму и последицама штета од елементарних непогода по становништво, услове становања и пољопривредне фондове домаћинстава, утврди да ли су елементарне непогоде проузроковале статистички значајно одступање пописних резултата од стварног стања на терену и да ли та одступања могу у наредном периоду отежати реализацију редовних статистичких истраживања којима пописни подаци служе као оквир за избор узорака.

Аутори: мр Љиљана Ђорђевић, Владимир Станковић

Публикација је представљена на скупу „О демографским изазовима Србије“, 24. септембра 2015, у Палати Србије, у Београду

Анализа утицаја штете од елементарних непогода на резултате Пописа

Презентација

Саопштење за јавност

Млади у Србији почетком 21. века

F j, Y by · Leave a Comment
Filed under: Uncategorized 

24.09.2015.

Демографска студија о младима може подстаћи израде планова и програма који би довели до решавања бројних проблема које има овај контингент становништва.

Аутори: Милка Бубало-Живковић, Тамара Лукић

Публикација је представљена на скупу „О демографским изазовима Србије“, 24. септембра 2015, у Палати Србије, у Београду

Млади у Србији почетком 21. века

Презентација
Саопштење за јавност

Популације Србије почетком 21. века

F j, Y by · Leave a Comment
Filed under: Uncategorized 

24.09.2015.

Поред уобичајене анализе најважнијих показатеља који се могу сагледати из пописних резултата (популациона динамика, фертилитет, миграције, социоекономска структура становништва), нарочита пажња посвећена је новим темама. Међу најважнијим су типови партнерских заједница, модели планирања породице, функционална и социјална инклузија, проблем незапослености и компјутерска писменост.

Аутори: Снежана Лакчевић, Љиљана Ђорђевић, Бранислав Ђурђев, Даниела Арсеновић, Иван Маринковић, Мирјана Рашевић
Владимир Никитовић, Јелена Предојевић-Деспић, Горан Пенев, Анкица Шобот, Биљана Станковић, Биљана Радивојевић

Уредник: Владимир Никитовић

Публикација је представљена на скупу „О демографским изазовима Србије“, 24. септембра 2015, у Палати Србије, у Београду

Популација Србије почетком 21. Века

Презентација

Саопштење за јавност

Две деценије избеглиштва у Србији

F j, Y by · Leave a Comment
Filed under: Uncategorized 

04.06.2015.

Циљ ове студије о присилним мигрантима са простора бивших република СФРЈ и њима сродним групама становништва, као специфичним контингентима, јесте да кроз анализу њихових демографских и социоекономских карактеристика, видова становања и извора прихода домаћинстава допринесе бољем сагледавању услова живота ових лица у Србији и њихове социоекономске интеграције.

Аутор: Весна Лукић

Публикација је представљена у Конференцијској сали РЗС, 4. јуна 2015. године

Две деценије избеглиштва у Србији

Презентација

Саопштење за јавност

Србија у процесу спољних миграција

F j, Y by · Leave a Comment
Filed under: Uncategorized 

24.04.2015.

У студији је анализи подвргнут целокупан контингент спољних миграната, независно од поделе овог скупа на мигранте који се налазе у иностранству мање од годину дана, односно годину и више дана, сходно међународним методолошким препорукама.

Аутор: Владимир Станковић

Публикација је представљена у Клубу посланика у Београду, 24. априла 2015. године

Србија у процесу спољних миграција

Презентација

Саопштење за јавност

« Претходна странаСледећа страна »