Графички приказ основних показатеља о становништву

Демографски профил старог становништва Србије

Датум: 19/02/2016. Написао: . Објављено у: Uncategorized 

24.09.2015.

Сврха ове студије јесте да се анализом демографских и социоекономских карактеристика најстаријег дела популације Републике Србије допринесе бољем сагледавању њиховог друштвеног положаја и степена социјалне интегрисаности.

Аутори: проф. др Мирјана Девеџић, мср Јелена Стојилковић Гњатовић

Публикација је представљена на скупу „О демографским изазовима Србије“, 24. септембра 2015, у Палати Србије, у Београду

Демографски профил старог становништва Србије

Презентација

Саопштење за јавност

Етноконфесионални и језички мозаик Србије

Датум: . Написао: . Објављено у: Uncategorized 

15.01.2015.

Путем демографског, социорелигијског, социолингвистичког и правно-нормативног приступа, анализирани су подаци из Пописа становништва, домаћинстава и станова, спроведеног у Републици Србији 2011. године, а односе се на Србе и 30 националних мањина.

Аутори: др Владимир Ђурић, проф. др Дарко Танасковић, проф. др Драган Вукмировић, Петар Лађевић

Публикација је представљена у Клубу посланика у Београду, 15. јануара 2015. године

Етноконфесионални и језички мозаик Србије

Презентација

Саопштење за јавност

Бескућници

Датум: . Написао: . Објављено у: Uncategorized 

10.10.2014.
Ова студија анализом демографских, социоекономских, етничких, миграторних и других карактеристика примарних и секундарних бескућника, доприноси како бољем сагледавању услова живота ове друштвене групе, тако и указивању на њихов друштвени положај.
Аутор: проф. др Мирјана Бобић
Публикација је представљена у Медија центру у Београду, 10. новембра 2014.

Бескућници

Презентација

Саопштење за јавност

Села у Србији

Датум: 18/02/2016. Написао: . Објављено у: Uncategorized 

18.11.2015.

Основна поглавља баве се променама демографске, аграрне и социјалне структуре и културе села у Србији.

Аутор: проф. др Милован М. Митровић

Публикација је представљена на промоцији у РЗС, 18. новембра 2015. године

Села у Србији

Анализа утицаја штете од елементарних непогода на резултате Пописа

Датум: . Написао: . Објављено у: Uncategorized 

24.09.2015.

Циљ овог истраживања био је да се, на основу података о обиму и последицама штета од елементарних непогода по становништво, услове становања и пољопривредне фондове домаћинстава, утврди да ли су елементарне непогоде проузроковале статистички значајно одступање пописних резултата од стварног стања на терену и да ли та одступања могу у наредном периоду отежати реализацију редовних статистичких истраживања којима пописни подаци служе као оквир за избор узорака.

Аутори: мр Љиљана Ђорђевић, Владимир Станковић

Публикација је представљена на скупу „О демографским изазовима Србије“, 24. септембра 2015, у Палати Србије, у Београду

Анализа утицаја штете од елементарних непогода на резултате Пописа

Презентација

Саопштење за јавност

Следећа страна »