Графички приказ основних показатеља о становништву

Млади у Србији почетком 21. века

Датум: 18/02/2016. Написао: . Објављено у: Uncategorized 

24.09.2015.

Демографска студија о младима може подстаћи израде планова и програма који би довели до решавања бројних проблема које има овај контингент становништва.

Аутори: Милка Бубало-Живковић, Тамара Лукић

Публикација је представљена на скупу „О демографским изазовима Србије“, 24. септембра 2015, у Палати Србије, у Београду

Млади у Србији почетком 21. века

Презентација
Саопштење за јавност

Популације Србије почетком 21. века

Датум: . Написао: . Објављено у: Uncategorized 

24.09.2015.

Поред уобичајене анализе најважнијих показатеља који се могу сагледати из пописних резултата (популациона динамика, фертилитет, миграције, социоекономска структура становништва), нарочита пажња посвећена је новим темама. Међу најважнијим су типови партнерских заједница, модели планирања породице, функционална и социјална инклузија, проблем незапослености и компјутерска писменост.

Аутори: Снежана Лакчевић, Љиљана Ђорђевић, Бранислав Ђурђев, Даниела Арсеновић, Иван Маринковић, Мирјана Рашевић
Владимир Никитовић, Јелена Предојевић-Деспић, Горан Пенев, Анкица Шобот, Биљана Станковић, Биљана Радивојевић

Уредник: Владимир Никитовић

Публикација је представљена на скупу „О демографским изазовима Србије“, 24. септембра 2015, у Палати Србије, у Београду

Популација Србије почетком 21. Века

Презентација

Саопштење за јавност

Две деценије избеглиштва у Србији

Датум: . Написао: . Објављено у: Uncategorized 

04.06.2015.

Циљ ове студије о присилним мигрантима са простора бивших република СФРЈ и њима сродним групама становништва, као специфичним контингентима, јесте да кроз анализу њихових демографских и социоекономских карактеристика, видова становања и извора прихода домаћинстава допринесе бољем сагледавању услова живота ових лица у Србији и њихове социоекономске интеграције.

Аутор: Весна Лукић

Публикација је представљена у Конференцијској сали РЗС, 4. јуна 2015. године

Две деценије избеглиштва у Србији

Презентација

Саопштење за јавност

Србија у процесу спољних миграција

Датум: . Написао: . Објављено у: Uncategorized 

24.04.2015.

У студији је анализи подвргнут целокупан контингент спољних миграната, независно од поделе овог скупа на мигранте који се налазе у иностранству мање од годину дана, односно годину и више дана, сходно међународним методолошким препорукама.

Аутор: Владимир Станковић

Публикација је представљена у Клубу посланика у Београду, 24. априла 2015. године

Србија у процесу спољних миграција

Презентација

Саопштење за јавност

Роми у Србији

Датум: . Написао: . Објављено у: Uncategorized 

19.03.2015.

Публикација се бави анализом демографских, економских, социјалних и других карактеристика ромске популације, са циљем да допринесе бољем сагледавању и разумевању друштвеног положаја ове и даље маргинализоване етничке заједнице.

Аутори: проф. др Светлана Радовановић, доц. др Александар Кнежевић

Публикација је представљена у Клубу посланика у Београду, 19. марта 2015. године

Роми у Србији

Саопштење за јавност

« Претходна странаСледећа страна »