Графички приказ основних показатеља о становништву

Особе са инвалидитетом у Србији

Датум: 18/02/2016. Написао: . Објављено у: Uncategorized 

03.12.2014.

Кроз анализу демографских, образовних, економских и других карактеристика особа са инвалидитетом, ова студија доприноси бољем сагледавању њиховог друштвеног положаја, као и степена социјалне интегрисаности.

Аутор: Милан М. Марковић

Публикација је представљена у Клубу посланика у Београду, 3. децембра 2014. године

Особе са инвалидитетом у Србији

Презентација

Саопштење за јавност

Пописни Атлас 2011

Датум: . Написао: . Објављено у: Uncategorized 

26.10.2014.

Републички завод за статистику први пут у својој дугој традицији објављује Пописни атлас, са циљем да корисницима на лако разумљив начин графички представи пописне резултате. У тематским картама приказане су основне демографске, образовне, економске, миграторне, етнокултурне и друге карактеристике становништва, као и подаци о домаћинствима, породицама и становима.
Аутор: Републички завод за статистику
Публикација је представљена на Међународном сајму књига у Београду, у октобру 2014. Године.

Пописни Атлас 2011.

Детаљне таблице морталитета за Републику Србију, 2010-2012.

Датум: 17/02/2016. Написао: . Објављено у: Uncategorized 

У овим таблицама показатељи су израђени за укупно становништво, по полу и појединачним годинама старости, и то за територију Републике Србије, за територијалне функционалне целине: Србију – север и Србију – југ и регионе који улазе у њихов састав (Београдски регион, Регион Војводине, Регион Шумадије и Западне Србије, Регион Јужне и Источне Србије). Поред тога, таблице су израђене и на општинском нивоу.
Аутор: Драгана Пауновић Радуловић, статистичар–аналитичар у Одсеку друштвених статистика РЗС-а

Детаљне таблице морталитета за Републику Србију, 2010-2012.

Саопштење за јавност

Пројекције становништва Републике Србије 2011-2041

Датум: . Написао: . Објављено у: Uncategorized 

На основу резултата Пописа 2011, први пут су урађене и пројекције становништва општина/градова за период 2011–2041, и то у две варијанте: средња и варијанта нултог миграционог салда. Резултати пројекција становништва општина/градова приказани су за укупно становништво, на почетку и на крају пројекционог периода, по полу.
Аутор: Републички завод за статистику

Пројекције становништва Републике Србије 2011-2041.

Саопштење за јавност

Попис и основци

Датум: . Написао: . Објављено у: Uncategorized 

Публикација је намењена првенствено ученицима виших разреда основних школа и њиховим наставницима. Циљ публикације је да на сликовит начин прикаже историјат, процес припреме и спровођења пописа.
Аутор: Републички завод за статистику
Публикација је представљена на Међународном сајму књига у Београду, 22. октобра 2013. године

Попис и основци
Саопштење за јавност

« Претходна странаСледећа страна »