Графички приказ основних показатеља о становништву

„Србија у процесу спољних миграција“

Датум: 24/04/2015. Написао: . Објављено у: Актуелно, Насловна 

Објављена је специјална публикација „Србија у процесу спољних миграција“ аутора Владимира Станковића, која је заснована на резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011.
Студија има за циљ да допринесе бољем сагледавању обима и динамике спољних миграција, као и све учесталије појаве одласка младих високообразованих људи у иностранство, што представља немерљив економски и демографски губитак за Србију.

„Роми у Србији“

Датум: 19/03/2015. Написао: . Објављено у: Актуелно, Насловна 

Објављена је специјална публикација „Роми у Србији“ аутора проф. др Светлане Радовановић и доц. др Александра Кнежевића која је заснована на резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011.
Публикација представља целовиту и свеобухватну студију о Ромима у Србији. У њој се кроз преглед демографских, социоекономских и других карактеристика ромске популације даје приказ историјског и демографског развитка ове етничке заједнице, почев од XIX па до првих деценија XXI века.

“Етноконфесионални и језички мозаик Србије”

Датум: 15/01/2015. Написао: . Објављено у: Актуелно, Насловна 

Објављена је специјална студија „Етноконфесионални и језички мозаик Србије“, аутора др Владимира Ђурића, проф. др Дарка Танасковића и проф. др Драгана Вукмировића.
Студија је базирана на резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године и посвећена је етно-културалним карактеристикама становништва Републике Србије.

„Особе са инвалидитетом у Србији“ – публикација

Датум: 03/12/2014. Написао: . Објављено у: Актуелно, Насловна 

Објављена је специјална публикација „Особе са инвалидитетом у Србији“. Ова публикација, чији је аутор Милан М. Марковић, базирана је на резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011, а посвећена је особама које због здравствених проблема имају потешкоће у обављанју свакодневних активности.

„Пописни атлас 2011“ – публикација

Датум: 31/10/2014. Написао: . Објављено у: Актуелно, Насловна 

Објављена је специјална публикација „Пописни атлас 2011“ у којој су графички приказани основни резултати Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011.

« Претходна странаСледећа страна »