Grafički prikaz osnovnih pokazatelja o stanovništvu

Popis 2011

Datum: 27/07/2016 

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji sproveden je u oktobru 2011. godine.

Rezultati Popisa 2011. objavljeni su u 30 knjiga i 16 specijalnih publikacija.

Osnovni podaci Popisa 2011.
&nbps; Ukupno %
Broj stanovnika 7 186 862 100
Gradska naselja 4 271 872 59,44
Ostala naselja 2 914 990 40,56
Pol 7 186 862 100
Muško 3 499 176 48,69
Žensko 3 687 686 51,31
Starost 7 186 862 100
0-14 1 025 278 14,27
15-64 4 911 268 68,34
65 i više 1 250 316 17,40
Prosečna starost (god) 42,2 -
Broj domaćinstava 2 487 886 100
Sa 1 članom 555 467 22,33
Sa 2 i 3 člana 1 114 733 44,81
Sa 4 ili više članova 817 686 32,87
Prosečan broj članova 2,9 -
Broj porodica 2 125 772 100
Bračni par bez dece 600 724 28,26
Vanbračni par bez dece 48 943 2,30
Bračni par sa decom 1 040 177 48,93
Vanbračni par sa decom 67 971 3,20
Majka sa decom 291 522 13,71
Otac sa decom 76 435 3,60
Broj stanova 3 231 931 100
Nastanjeni 2 423 208 74,98
Nenastanjeni 589 715 18,25
Koji se koriste povremeno 201 519 6,24
Za obavljanje delatnosti 17 489 0,54