Графички приказ основних показатеља о становништву

Коначни резултати Пописа – књигa 19

Датум: 04/04/2014. Објављено у: Актуелно, Насловна 

Објављена је књига 19: „ Економски активно становништво које обавља занимање“, у којој су објављени подаци о економски активном становништву које обавља занимање, по областима.