Графички приказ основних показатеља о становништву

Детаљне таблице морталитета за Републику Србију, 2010–2012.

Датум: 29/08/2014. Објављено у: Актуелно, Насловна 

Републички завод за статистику објављује резултате Детаљних таблица морталитета за Републику Србију, за период 2010-2012. године, које су урађене на основу резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године и статистичких података о природном кретању становништва током 2010, 2011. и 2012. године.