Графички приказ основних показатеља о становништву

„Србија у процесу спољних миграција“

Датум: 24/04/2015. Објављено у: Актуелно, Насловна 

Објављена је специјална публикација „Србија у процесу спољних миграција“ аутора Владимира Станковића, која је заснована на резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011.
Студија има за циљ да допринесе бољем сагледавању обима и динамике спољних миграција, као и све учесталије појаве одласка младих високообразованих људи у иностранство, што представља немерљив економски и демографски губитак за Србију.