Графички приказ основних показатеља о становништву

Попис и основци

Датум: 17/02/2016. Објављено у: Uncategorized 

Публикација је намењена првенствено ученицима виших разреда основних школа и њиховим наставницима. Циљ публикације је да на сликовит начин прикаже историјат, процес припреме и спровођења пописа.
Аутор: Републички завод за статистику
Публикација је представљена на Међународном сајму књига у Београду, 22. октобра 2013. године

Попис и основци
Саопштење за јавност