Графички приказ основних показатеља о становништву

Пројекције становништва Републике Србије 2011-2041

Датум: 17/02/2016. Објављено у: Uncategorized 

На основу резултата Пописа 2011, први пут су урађене и пројекције становништва општина/градова за период 2011–2041, и то у две варијанте: средња и варијанта нултог миграционог салда. Резултати пројекција становништва општина/градова приказани су за укупно становништво, на почетку и на крају пројекционог периода, по полу.
Аутор: Републички завод за статистику

Пројекције становништва Републике Србије 2011-2041.

Саопштење за јавност