Графички приказ основних показатеља о становништву

Детаљне таблице морталитета за Републику Србију, 2010-2012.

Датум: 17/02/2016. Објављено у: Uncategorized 

У овим таблицама показатељи су израђени за укупно становништво, по полу и појединачним годинама старости, и то за територију Републике Србије, за територијалне функционалне целине: Србију – север и Србију – југ и регионе који улазе у њихов састав (Београдски регион, Регион Војводине, Регион Шумадије и Западне Србије, Регион Јужне и Источне Србије). Поред тога, таблице су израђене и на општинском нивоу.
Аутор: Драгана Пауновић Радуловић, статистичар–аналитичар у Одсеку друштвених статистика РЗС-а

Детаљне таблице морталитета за Републику Србију, 2010-2012.

Саопштење за јавност