Графички приказ основних показатеља о становништву

Бескућници

Датум: 19/02/2016. Објављено у: Uncategorized 

10.10.2014.
Ова студија анализом демографских, социоекономских, етничких, миграторних и других карактеристика примарних и секундарних бескућника, доприноси како бољем сагледавању услова живота ове друштвене групе, тако и указивању на њихов друштвени положај.
Аутор: проф. др Мирјана Бобић
Публикација је представљена у Медија центру у Београду, 10. новембра 2014.

Бескућници

Презентација

Саопштење за јавност