Графички приказ основних показатеља о становништву

Пописни Атлас 2011

Датум: 18/02/2016. Објављено у: Uncategorized 

26.10.2014.

Републички завод за статистику први пут у својој дугој традицији објављује Пописни атлас, са циљем да корисницима на лако разумљив начин графички представи пописне резултате. У тематским картама приказане су основне демографске, образовне, економске, миграторне, етнокултурне и друге карактеристике становништва, као и подаци о домаћинствима, породицама и становима.
Аутор: Републички завод за статистику
Публикација је представљена на Међународном сајму књига у Београду, у октобру 2014. Године.

Пописни Атлас 2011.