Графички приказ основних показатеља о становништву

Особе са инвалидитетом у Србији

Датум: 18/02/2016. Објављено у: Uncategorized 

03.12.2014.

Кроз анализу демографских, образовних, економских и других карактеристика особа са инвалидитетом, ова студија доприноси бољем сагледавању њиховог друштвеног положаја, као и степена социјалне интегрисаности.

Аутор: Милан М. Марковић

Публикација је представљена у Клубу посланика у Београду, 3. децембра 2014. године

Особе са инвалидитетом у Србији

Презентација

Саопштење за јавност