Графички приказ основних показатеља о становништву

Етноконфесионални и језички мозаик Србије

Датум: 19/02/2016. Објављено у: Uncategorized 

15.01.2015.

Путем демографског, социорелигијског, социолингвистичког и правно-нормативног приступа, анализирани су подаци из Пописа становништва, домаћинстава и станова, спроведеног у Републици Србији 2011. године, а односе се на Србе и 30 националних мањина.

Аутори: др Владимир Ђурић, проф. др Дарко Танасковић, проф. др Драган Вукмировић, Петар Лађевић

Публикација је представљена у Клубу посланика у Београду, 15. јануара 2015. године

Етноконфесионални и језички мозаик Србије

Презентација

Саопштење за јавност