Графички приказ основних показатеља о становништву

Роми у Србији

Датум: 18/02/2016. Објављено у: Uncategorized 

19.03.2015.

Публикација се бави анализом демографских, економских, социјалних и других карактеристика ромске популације, са циљем да допринесе бољем сагледавању и разумевању друштвеног положаја ове и даље маргинализоване етничке заједнице.

Аутори: проф. др Светлана Радовановић, доц. др Александар Кнежевић

Публикација је представљена у Клубу посланика у Београду, 19. марта 2015. године

Роми у Србији

Саопштење за јавност