Графички приказ основних показатеља о становништву

Србија у процесу спољних миграција

Датум: 18/02/2016. Објављено у: Uncategorized 

24.04.2015.

У студији је анализи подвргнут целокупан контингент спољних миграната, независно од поделе овог скупа на мигранте који се налазе у иностранству мање од годину дана, односно годину и више дана, сходно међународним методолошким препорукама.

Аутор: Владимир Станковић

Публикација је представљена у Клубу посланика у Београду, 24. априла 2015. године

Србија у процесу спољних миграција

Презентација

Саопштење за јавност