Графички приказ основних показатеља о становништву

Две деценије избеглиштва у Србији

Датум: 18/02/2016. Објављено у: Uncategorized 

04.06.2015.

Циљ ове студије о присилним мигрантима са простора бивших република СФРЈ и њима сродним групама становништва, као специфичним контингентима, јесте да кроз анализу њихових демографских и социоекономских карактеристика, видова становања и извора прихода домаћинстава допринесе бољем сагледавању услова живота ових лица у Србији и њихове социоекономске интеграције.

Аутор: Весна Лукић

Публикација је представљена у Конференцијској сали РЗС, 4. јуна 2015. године

Две деценије избеглиштва у Србији

Презентација

Саопштење за јавност