Графички приказ основних показатеља о становништву

Популације Србије почетком 21. века

Датум: 18/02/2016. Објављено у: Uncategorized 

24.09.2015.

Поред уобичајене анализе најважнијих показатеља који се могу сагледати из пописних резултата (популациона динамика, фертилитет, миграције, социоекономска структура становништва), нарочита пажња посвећена је новим темама. Међу најважнијим су типови партнерских заједница, модели планирања породице, функционална и социјална инклузија, проблем незапослености и компјутерска писменост.

Аутори: Снежана Лакчевић, Љиљана Ђорђевић, Бранислав Ђурђев, Даниела Арсеновић, Иван Маринковић, Мирјана Рашевић
Владимир Никитовић, Јелена Предојевић-Деспић, Горан Пенев, Анкица Шобот, Биљана Станковић, Биљана Радивојевић

Уредник: Владимир Никитовић

Публикација је представљена на скупу „О демографским изазовима Србије“, 24. септембра 2015, у Палати Србије, у Београду

Популација Србије почетком 21. Века

Презентација

Саопштење за јавност