Графички приказ основних показатеља о становништву

Млади у Србији почетком 21. века

Датум: 18/02/2016. Објављено у: Uncategorized 

24.09.2015.

Демографска студија о младима може подстаћи израде планова и програма који би довели до решавања бројних проблема које има овај контингент становништва.

Аутори: Милка Бубало-Живковић, Тамара Лукић

Публикација је представљена на скупу „О демографским изазовима Србије“, 24. септембра 2015, у Палати Србије, у Београду

Млади у Србији почетком 21. века

Презентација
Саопштење за јавност