Графички приказ основних показатеља о становништву

Демографски профил старог становништва Србије

Датум: 19/02/2016. Објављено у: Uncategorized 

24.09.2015.

Сврха ове студије јесте да се анализом демографских и социоекономских карактеристика најстаријег дела популације Републике Србије допринесе бољем сагледавању њиховог друштвеног положаја и степена социјалне интегрисаности.

Аутори: проф. др Мирјана Девеџић, мср Јелена Стојилковић Гњатовић

Публикација је представљена на скупу „О демографским изазовима Србије“, 24. септембра 2015, у Палати Србије, у Београду

Демографски профил старог становништва Србије

Презентација

Саопштење за јавност