Графички приказ основних показатеља о становништву

Анализа утицаја штете од елементарних непогода на резултате Пописа

Датум: 18/02/2016. Објављено у: Uncategorized 

24.09.2015.

Циљ овог истраживања био је да се, на основу података о обиму и последицама штета од елементарних непогода по становништво, услове становања и пољопривредне фондове домаћинстава, утврди да ли су елементарне непогоде проузроковале статистички значајно одступање пописних резултата од стварног стања на терену и да ли та одступања могу у наредном периоду отежати реализацију редовних статистичких истраживања којима пописни подаци служе као оквир за избор узорака.

Аутори: мр Љиљана Ђорђевић, Владимир Станковић

Публикација је представљена на скупу „О демографским изазовима Србије“, 24. септембра 2015, у Палати Србије, у Београду

Анализа утицаја штете од елементарних непогода на резултате Пописа

Презентација

Саопштење за јавност