Графички приказ основних показатеља о становништву

Села у Србији

Датум: 18/02/2016. Објављено у: Uncategorized 

18.11.2015.

Основна поглавља баве се променама демографске, аграрне и социјалне структуре и културе села у Србији.

Аутор: проф. др Милован М. Митровић

Публикација је представљена на промоцији у РЗС, 18. новембра 2015. године

Села у Србији