Графички приказ основних показатеља о становништву

Календар публикација

Датум: 10/10/2012. Објављено у: Актуелно, Насловна 

До краја 2012. године објавићемо коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011. године, и то:
Становништво

  • Књига 1. Национална припадност, 29. новембар 2012.
  • Књига 2. Старост и пол, 14. децембар 2012.

Посебна публикација

  • Најчешћа имена и презимена

Остале публикације ће бити објављиване сукцесивно током 2013. године.