Графички приказ основних показатеља о становништву

Пробни пописи

Пробни попис 2009.

Пробни попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији спроведен је у периоду од 1. до 15. априла 2009. године. Пробни попис је спроведен у 36 општина и 40 насеља, на узорку од 50 пописних кругова (што износи 0,1% од укупног броја пописних кругова). Пописом ће бити обухваћено 10628 лица и 4262 сатна.

Циљ Пробног пописа био је да се кроз симулацију свих пописних активности провере припремљена методолошка и организациона решења како би правовремено били отклоњени сви евентуални недостаци и како би се статистички и информатички кадар обучио за спровођење Пописа 2011. године.

Едукација Рома

Пробни попис становништва, домаћинстава и станова од 1. до 15. новембра 2009. године – eдукација Рома

Републички завод за статистику, у сарадњи са шведском Агенцијом за међународну развојну сарадњу (SIDA), од 1. до 15. новембра 2009. године спровео је истраживање под називом „Пробни попис становништва, домаћинстава и станова 2009. године – eдукација Рома“.

Пробни попис је спроведен у 24 пописна круга у којима је, према резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2002. године, забележено високо учешће Рома у укупном становништву.

Пробним пописом обухваћено је око две и по хиљаде стамбених јединица и око осам хиљада лица.

Основни циљ Пробног пописа била је обука одређеног броја припадника ромске популације за активно учешће у организационим припремама и теренском спровођењу Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године. Поред тога, од изузетног значаја јесте успостављање међусобног поверења и узајамне сарадње између званичне статистике и организација које се баве питањима Рома, што је основни предуслов за добијање квалитетних података како о укупном броју Рома у Републици Србији, тако и о основним социо-демографским карактеристикама припадника ове етничке заједнице.

Основни пописни обрасци: