Графички приказ основних показатеља о становништву

Квалитет

Непосредно по завршетку Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011, у периоду од 22. октобра до 5. новембра 2011. Републички завод за статистику спровео је постпописну анкету на случајном узорку од око 20 хиљада домаћинстава, у 113 општина на 250 пописних кругова. Прикупљени су подаци о лицима, домаћинствима и становима који су потребни за контролу броја пописаних лица, домаћинстава и станова, као и за контролу квалитета одговора на поједина питања из пописних образаца. На основу прикупљених података оцениће се поузданост резултата Пописа. Резултати контроле обухвата биће објављени у другој половини 2012, а резултати контроле квалитета одговора до краја 2013. године.