Графички приказ основних показатеља о становништву

Контрола квалитета

Контрола квалитета пописа спроводи се непосредно по завршетку пописа тако што се врши поновно пописивање у случајно изабраним пописним круговима. На основу прикупљених података израчунавају се грешке обухвата и грешке у одговорима у спроведеном попису.

У оквиру припрема за контролу квалитета Пописа 2011, у Пробном попису становништва, домаћинстава и станова 2009. године извршено је и поновно пописивање у изабраним пописним круговима. Спроведена контрола квалитета послужиће за тестирање и побољшање методологије, инструмената, организације и обраде контроле квалитета Пописа 2011.

Основни обрасци контроле квалитета: