Графички приказ основних показатеља о становништву

Књига 22 : Број и површина стамбених јединица