Графички приказ основних показатеља о становништву

Књига 6 : Фертилитет женског становништва