Графички приказ основних показатеља о становништву

Књига 23: Станови за стално становање према броју просторија у стану и површини