Графички приказ основних показатеља о становништву

Демографски преглед

У публикацији „Демографски преглед“, на основу сагласности добијене од Министарства за људска и мањинска права, објављен је текст под називом „У сусрет Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године“

Демографски преглед издаје Центар за демографска истраживања, у сарадњи са Министарством за рад и социјалну политику, а намењен је посланицима у Републичком парламенту, председницима локалне самоуправе, као и уредницима водећих медија у Србији.

Демографски преглед