Графички приказ основних показатеља о становништву

Књига 24 : Инсталације и помоћне просторије у становима