Графички приказ основних показатеља о становништву

Књига 25: Станови према својини и основу по којем домаћинства користе стан