Графички приказ основних показатеља о становништву

Књига 26: Стамбене јединице према броју лица и домаћинстава