Графички приказ основних показатеља о становништву

Књига 13 :Основне карактеристике домаћинстава