Графички приказ основних показатеља о становништву

Преузимање пописних књига

Све пописне књиге можете преузети на овом линку

http://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/publikacije/?d=4&r=

Становништво, домаћинства и породице

Стамбене јединице

Контрола квалитета података пописа