Графички приказ основних показатеља о становништву

Knjiga 18: „Основни скупови становништва“