Графички приказ основних показатеља о становништву

Књига 19: Економски активно становништво које обавља занимање