Grafički prikaz osnovnih pokazatelja o stanovništvu

Обавештење за грађане Републике Србије који живе/бораве у иностранству

Подаци о грађанима Републике Србије који живе/бораве у иностранству биће прикупљени путем редовне међународне размене пописних података, као и путем изјава чланова њихових домаћинстава у нашој земљи.

Наиме, у претходном попису постигнут је далеко бољи обухват када су податке о овим лицима давали чланови домаћинства у Републици Србији него када су грађани из иностранства слали попуњене пописне обрасце у Републику Србију (тзв. самопописивање).

Сви грађани Републике Србије који живе/бораве у иностранству могу да се упознају са садржајем пописних образаца (П-1 и П-2) путем следећег линка: http://popis2011.stat.rs/?page_id=68(Обрасци) и да члановима свог домаћинства у Републици Србији дају адекватне податке о себи.