Графички приказ основних показатеља о становништву

Саветовања

Од 2. до 4. априла 2008. у Вршцу је одржано стручно саветовање у вези са Пописом становништва, домаћинстава и станова 2011. под називом „Попис 2011“, којим су, по традицији, почеле интензивне припреме Пописа. У 57 тематских радова представника међународних организација (UNSD, UNHABITAT), представника статистичких завода држава у окружењу и стручњака из наше земље предложена је теоријска и емпиријска подлога за утврђивање садржаја и методолошког инструментарија предстојећег Пописа.У склопу организационо-методолошких припрема Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године, у периоду од 14. до 16. октобра 2009. године, у Врњачкој Бањи је одржано саветовање „Пописи у Републици Србији 2011“.